Dikom symbol

Blogg om digital markedsføring

Hvordan sende nyhetsbrev på en GDPR-vennlig måte

Er du usikker på bruk av nyhetsbrev etter at den nye personvernloven trådte i kraft? I denne bloggartikelen ser jeg på hvordan nyhetsbrev og den nye personvernloven kan gå hånd i hånd.

Anonymisering av data til Google Analytics

Hvordan bruke google analytics etter personvernloven trer i kraft 25. mai 2018?

GDPR - nytt regelverk for personvern, enkelt forklart

GDPR står for General Data Protection Regulation, og innebærer nye regler innen personopplysningsloven.Loven trådte i kraft 20. juli 2018 og berører alle bedrifter og offentlige virksomheter i